fbpx
 • SUTIKIMAS – KARTODROMO LANKYTOJO KORTELĖ

  2019 – _ Kaunas Lankytojo Nr: _

  Šiuo dokumentu pareiškiu ir patvirtinu, kad mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) patekimas, buvimas K.Girdausko ASK kartodromo papatalpose, esančiose Kaunakiemio.g 5., Kaune, naudojimasis VILKO KARTODROMAS kartais ir/ar kitomis transporto priemonėmis ir/ar kitu inventoriumi vyksta išimtinai mano paties rizika. Patvirtinu jog galiu (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) naudotis kartodromo paslaugomis be jokio žalingo poveikio mano(ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) sveikatai ar turtui. Taip pat įsipareigoju nedaryti (ar užtikrinu, kad mano atstovaujamo nepilnamečio asmens,jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) nedarys žalos VILKO KARTODROMO darbuotojams (toliau – darbuotojams), kartams, transporto priemonėms ir kitam inventoriui bei kitiems lankytojams.
  Aš priimu visą atsakomybę už katodromo ir/ar trečiųjų asmenų dėl mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) kaltės patirtą žalą, padarytą man būnant (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) kartodromo patalpose, ir/ar naudojantis kartais ir/ar kitomis transporto piremonėmis, ir/ar kitu inventoriumi, įskaitant, bet neapsiribojant dėl mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) kaltės sukeltos avarijos ir/ar dėl netinkamo karto ir/ar kitos transporto priemonės, ir/ar kito inventoriaus naudojimo, ar dėl to, kad nevykdžiau (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) kartodromo taisyklių.
  Patvirtinu, VILKO KARTODROMAS neatsakys už bet kokią mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) patirtą žalą dėl mano paties (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) ir/ar trečiųjų asmenų kaltės, būnant kartodromo patalpose, ir/ar naudojantis kartais, ir/ar kitomis transporto priemonėmis, ir/ar kitu inventoriumi.
  Taip pat pareiškiu ir patvirtinu, kad esu visiškai veiksnus, neturiu (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) jokių fizinių trūkumų, sveikatos sutrikimų, ir/ar nesu (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo, nėra) priklausomas, paveiktas alkoholio, narkotikų ar medikamentų, kitų svaigiųjų medžiagų, kurios galėtų turėti įtakos mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) sugebėjimui vairuoti kartą ir/ar kitą transpoto priemonę ir/ar keltų pavojų kitų kartodromo patalpose esančių asmenų ir/ar VILKO KARTODROMO inventoriaus saugumui.
  Suprantu, kad jei bus nustatyta, jog mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) elgesį įtakoja bent vienas aukščiau minėtų faktorių, man (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) bus uždrausta važiuoti kartingu ir pinigai už važiavimą grąžinami nebus.
  Patvirtinu, kad su 2009-11-04 VILKO KARTODROMO taisyklėmis susipažinau (ar susipažino mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo), jos man (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) buvo tinkamai išaiškintos, jas supratau ir su jomis sutinku.
  Patvirtinu, kad be išimčių laikysiuos aukščiau nurodytų pareiškimų, patvirtinimų ir įsipareigojimų bei kartodromo taisyklių ir vykdysiu visus darbuotojų nurodymus. Visi mano aukščiau nurodyti pareiškimai, patvirtinimai ir įsipareigojimai galioja neterminuotai.
  Patvirtinu, kad žemiau nurodyti duomenys yra teisingi. Sutinku, kad VILKO KARTODROMO tvarkytų žemiau nurodytus mano asmens (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) duomenis kartodromo lankytojų apskaitos ir registracijos tikslais.