Privatumo Politika

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilko Kartodromas“ (toliau – „Vilko Kartodromas“) itin vertina ir saugo klientų bei įmonės darbuotojų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie „Vilko Kartodromas“ nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės „Vilko Kartodromas“ interneto svetainėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas „Vilko Kartodromas“ atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Uždarosios akcinės bendrovės „Vilko Kartodromas“ vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad „Vilko Kartodromas“ tvarko asmens duomenis šiais pagrindais ir tikslais:

1. vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
2. asmens duomenų tvarkymas interesanto sutikimu;
3. kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant „Vilko Kartodromas“ darbuotojų duomenis.

Kokie asmens duomenys yra renkami?

„Vilko Kartodromas“ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

a) pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams (vardą, kontaktinius duomenis);
b) duomenys surinkami panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
c) kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

„Vilko Kartodromas“ gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kaip ir kiek ilgai saugome Jūsų duomenis?

1. „Vilko Kartodromas“ imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
2. „Vilko Kartodromas“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
3. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga „Vilko Kartodromas“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Kam mes teikiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, siekiant užtikrinti sutarties vykdymą, tiesioginės rinkodaros vykdymą ar kitais atvejais, kiek tai būtina šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams įvykdyti. Be to, „Vilko Kartodromas“ asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka „Vilko Kartodromas“ tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas). Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą. Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda asmens duomenis ar sudaro prieigą prie asmens duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl asmens duomenų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Naujienlaiškiai

1. „Vilko Kartodromas“ svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius „Vilko Kartodromas“ pasiūlymus ir naujienas. Įvedus elektroninio pašto adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.
2. Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą „Vilko Kartodromas“ naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.
3. Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti „Vilko Kartodromas“ pasiūlymus. Atsisakyti „Vilko Kartodromas“ naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

Slapukai

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Vilko Kartodromas“ svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi „Vilko Kartodromas“ interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę „Vilko Kartodromas“ interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Jūsų teisės

1. Turite teisę į savo pateiktų „Vilko Kartodromas“ duomenų perkeliamumą (Reglamento 20 straipsnis). Šią teisę galite įgyvendinti pateikdami prašymą tiesiogiai atvykus į „Vilko Kartodromas“ ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu. Jeigu prašymas siunčiamas paštu – pridedama ir Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
2. Galite kreiptis į „Vilko Kartodromas“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai Jūs susipažinę su asmens duomenimis nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
3. Galite kreiptis į „Vilko Kartodromas“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis (“teisė būti pamirštam”) ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
4. Galite nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Vilko Kartodromas“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
5. Turite teisę pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.
6. Galite kreiptis į „Vilko Kartodromas“ su prašymu suteikti informaciją apie „Vilko Kartodromas“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis.
7. Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Vilko Kartodromas“ veiksmai/neveikimas, kuriais, Jūsų manymu, galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Vilko Kartodromas“ bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@vilkokartodromas.lt, tel. Nr.: +37068636003, adresu Kaunakiemio g. 5, Kaunas LT-44351.

Privatumo politikos pakeitimai

Tam tikrais laiko intervalais „Vilko Kartodromas“ peržiūri Politiką. Jei „Vilko Kartodromas“ atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą „Vilko Kartodromas“ interneto svetainėje www.vilkokartodromas.lt

Vilko Kartodromas